Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

VĨNH HẰNG TÂY NGUYÊN.

 • Private comment
 • Private comment
 • phongle02
    Anh có nghe về nơi An Táng của Người Tây Nguyên nhưng Em Trai cho Anh Biết tai sao lại vừa Phơi vừa Bịn và Sao chỉ có tượng Nữ không Zậy ? hihihihi   Chúc Em .....ngủ ngon nhé
  • ruchung
   Tượng mồ Tây Nguyên là các tác phẩm điêu khắc độc đáo dùng cho lễ bỏ mả,   trong đó tượng mồ Gia rai, Ba na phong phú và đặc
   sắc hơn cả. Tượng mồ TN không chỉ có “ vừa Phơi vừa Bịn” như phongle02 nói đâu, mà rất
   phong phú, nhưng tựu trung, chia thành hai lớp: về sự sinh thành ( hành vi tính
   giao, sinh thực khí…) và về cuộc sống hang ngày ( người đi lấy nước, người
   khóc, người chia cơm lam, người đánh trống…, những con vật, những biểu tượng
   ….) Thông qua thế giới tượng mồ, nghệ nhân TN đem lại cảm giác gần gũi giữa
   người sống và người chết , đồng thời làm tan biến sự sợ hãi của người sống đối
   với thế giới “bên kia” .
 • Hoàng Yến
  Mượn tấm hình này bên nhà RUCHUNG để mang sang nhà BS CHIỂU CHO ĐỦ BỘ .......
  • ruchung
   Bao giờ trả tôi về vậy, HY?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]