Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

VỐN CỔ VÙNG CAO.

Con ngủ đi con / Cho mẹ đi tuốt lúa về làm ăn /Cho bố đi bắn con gấu về làm ăn

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

DẢI RUY BĂNG MÀU VÀNG .

(BÃO HAIYAN TÀN PHÁ PHILIPPINES, RUCHUNG TÔI ĐĂNG LẠI ENTRY NÀY NHƯ MỘT SỰ CHIA SẺ)


 

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

GIỮA TRỜI VÀ ĐẤT.

I. DIÊN CÁCH.

Muĩ Rồng (bên trái), Đảo Yến-Hòn Nồm (bên phải) và Hòn La (xanh mờ ở giữa), nhìn từ tây nam Vũng Chùa. Vùng biển phía trước Mũi Rồng và đảo Yến-Hòn Nồm là Vũng Chùa.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

NẾU ÔNG NGUYỄN XUÂN LIÊN...


1. Ông Nguyễn Xuân Liên.


Hướng ra cổng sẵn sàng đón khách đến thăm "làng"

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

CÕI NGƯỜI TA...

Entry này hình thành từ một số đối thoại trên Blog BULUKHIN

Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu...(Quang Lê)
(Ruchung tôi thích "Người ta dỗ ngọt em vào cõi yêu..." hơn).

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

THƯƠNG NHỚ TÒ HE.

Entry này thoạt kỳ thuỷ có tên là VẮNG TÒ HE, tuy nhiên đã gây nhiều thảo luận, nên Ruchung tôi tiếp thu ý kiến đổi lại: THƯƠNG NHỚ TÒ HE (THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI) vậy... HE HE (Bản quyền của Bác Bu, mượn tạm cho trường hợp này)

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

NHỮNG VẤN ĐỀ SONG NGỮ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG BÌNH (Tiếp theo Kỳ 1)


Hiện nay,  khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt và chất lượng giáo dục  ở vùng dân tộc thiểu số ở Quảng Bình đã có nhiều tiến bộ, song vẫn còn chưa đáp ứng yêu cầu của cuộc sống phát triển. Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận tiếng Việt còn gặp nhiều khó khăn, hiện tượng thoát mù chữ nhưng còn mù nghĩa, tái mù chữ... vẫn còn xảy ra trong một bộ phận đồng bào, cũng như học sinh phổ thông dân tộc thiểu số trong khu vực, gây khó khăn trong việc học tập, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như sự phát triển của cộng đồng. 
Ruchung tôi đã nhìn nhận các nội dung này bằng một chuyên luận dài hơi :" Những vấn đề song ngữ vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình" dưới góc độ xã hội học – ngôn ngữ.
Ruchung tôi lược trích và tổng thuật một phần chuyên luận này bằng 9 kỳ (9 entry) cho những ai quan tâm.


Kỳ 2: CỨ LIỆU SONG NGỮ VÙNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU VÀ
DÂN TỘC CHỨT

Một tiết học ở bản Ra Mai