Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

QUẢNG BÌNH LÀ ĐẤT TRƯỜNG CA...

Ngày 27-4-2014, tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức 410 năm ngày hình thành địa phương này. Đây là sản phẩm của sự lựa chọn khoa học cẩn trọng từ khoảng 10 năm trước (Xem thêm các Entry XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM RA ĐỜI TỈNH QUẢNG BÌNH - NHÌN TỪ CUỘC HỘI THẢO KHOA HỌC 10 NĂM TRƯỚC và Entry THẾ LÀ 1604 tại Blog này). Nhân sự kiện trọng đại này, Ruchung tôi giới thiệu chuyên luận về văn học Quảng Bình từ truyền thống đến trước năm 1945 do mình thực hiện nhằm góp phần hưởng ứng ngày truyền thống của quê hương.