Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

DẢI RUY BĂNG MÀU VÀNG .

(BÃO HAIYAN TÀN PHÁ PHILIPPINES, RUCHUNG TÔI ĐĂNG LẠI ENTRY NÀY NHƯ MỘT SỰ CHIA SẺ)