Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

GIỮA TRỜI VÀ ĐẤT.

I. DIÊN CÁCH.

Muĩ Rồng (bên trái), Đảo Yến-Hòn Nồm (bên phải) và Hòn La (xanh mờ ở giữa), nhìn từ tây nam Vũng Chùa. Vùng biển phía trước Mũi Rồng và đảo Yến-Hòn Nồm là Vũng Chùa.