Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

CÕI NGƯỜI TA...

Entry này hình thành từ một số đối thoại trên Blog BULUKHIN

Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu...(Quang Lê)
(Ruchung tôi thích "Người ta dỗ ngọt em vào cõi yêu..." hơn).

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

THƯƠNG NHỚ TÒ HE.

Entry này thoạt kỳ thuỷ có tên là VẮNG TÒ HE, tuy nhiên đã gây nhiều thảo luận, nên Ruchung tôi tiếp thu ý kiến đổi lại: THƯƠNG NHỚ TÒ HE (THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI) vậy... HE HE (Bản quyền của Bác Bu, mượn tạm cho trường hợp này)