Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

AN NHIÊN.


 • Nhiên
  • Nhiên
  • Oct 31, 2010 11:09 PM
  an nhiên.
  • ruchung
   (Empty)
 • Private comment
 • Private comment
 • Thụy Kha
  Cũng là an nhiên tự tại
  • ruchung
   Một an nhiên khác tích cực hơn.
 • Aky282
  Đồng nghiệp VÂN CHI "Thời gian như ngọn gió...
  • ruchung
   Cám ơn Aky282  
 • Hoamuong
  (Empty)
  • ruchung
   (Empty)
 • Huongtra
  AN NHIÊN TỰ TẠI
  • ruchung
   Ôi! HUONG TRÀ và ChanhRhum  giống nhau về ý tưởng đến lạ: cùng... "dĩ độc trị độc".
 • Cayngot blog
  (Empty)
  • ruchung
   (Empty)
 • Nguytruong
  (Empty)
  • ruchung
   (Empty)
 • Phanthanhhoa
  Không chơi với ai đến nhà rồi lặng lẽ về...
 • tinhyeunhandoi
  (Empty)
  • ruchung
   (Empty)
 • ChanhRhum
  (Empty)
 • Thọ Lộc
  An nhiên chỉ có ở Phật mà cũng chưa chắc. Người thì ngồi đó mà mơ. Còn khuya nhá.
  • ruchung
   Thiện tai! Thiện tai! Nghĩ thế, nhưng đừng nói thế, anh Thọ Lộc...  
 • Cỏ may
  Tự tại

  Tượng phật ở Bà Nà - Đà Nẵng
 • Đoàn Binh
  An nhiên năm tháng...ơ thờ Buồn vui cũng mặc ...thờ ơ ánh nhìn.
 • Đoàn Binh
  An nhiên năm tháng...ơ thờ Buồn vui trước mặt ...thờ ơ ánh nhìn.
  • ruchung
   (Empty)
 • Private comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]